Pitch 2

Estratègia de jocSistema de joc

Un sistema renovat i testejat que ofereix les millors garanties

El sistema de joc anirà força determinat per al capital que tinguem disponible cada setmana. No obstant, jugarem sempre sobre una base de 2 fixes , 6 dobles i 6 triples. La filosofia és obtenir un balanç entre el preu total de la combinació i bones opcions a premis.

El preu de la combinació també determina sobre quin tipus de premis s'ha d'incidir més per tal de recuperar la inversió realitzada. Quan el preu de la combinació és baix, premis de menys valor ens poden servir per obtenir una rendibilitat alta, en canvi, quan el preu de la combinació augmenta, hem de buscar la rendibilitat en premis de més valor.

Per tal d'aconseguir aquest balanç, i poder discriminar entre quins premis busquem, les combinacions que juguem són sempre combinacions reduïdes i condicionades. Intentem sempre que les condicions ens augmentin les garanties de que la reducció ens sigui favorable, i arribar a unes probabilitats matemàtiques de més del 50 % al 13.

Els percentatges d'apostes jugades a cada signe, que ens facilita Loterías y Apuestas del Estado, ens és extremadament útil per al nostre propòsit de discriminar apostes pel seu valor estimat. Sabent el nombre total d'apostes jugades, i el % d'aquestes jugades a cada signe, podem estimar quin valor tindrà cada una de les apostes que juguem.