Pitch 2

Estratègia de jocPercentatges i Probabilitats

Matemàtiques i quinieles: reduïnt l'atzar

En La Quiniela, i a diferència de la resta de loteries i jocs d'atzar, podem diferenciar entre dos tipus de probabilitat:

  • Probabilitat matemàtica: És la probabilitat que ens esperem trobar en qualsevol joc d'atzar. L'obtenim dividint el nombre d'apostes jugades, entre el nombre total de possibilitats que hi ha. En el cas de La Quiniela, podríem dir que per cada partit, hi ha un 33.3 % d'opcions de que es doni el resultat 1, un 33.3% per la X, i un 33.3 % per al 2. Això s'obté dividint l'aposta, 1, X o 2 en cada cas, entre el total de possibilitats: 1, X i 2 (que en són 3 en total) => 1/3 = 0.33
  • Probabilitat real: Ara bé, el que fa La Quiniela tan atractiva és que la probabilitat matemàtica no coincideix amb la probabilitat real de que surti 1, X o 2 en un partit. Per posar un exemple, podem posar el cas del líder contra el cuer: Evidentment que el cuer pot guanyar al camp del lider (i cops que ha passat!), però estadísticament no és gaire probable. És a dir, que la probabilitat matemàtica del 33,3% per a cada un dels signes no aplica a la probabilitat real, que en el cas de l'exemple podria ser perfectament un 75 % al signe 1, 15 % per la X i un 10 % per al 2.

Les possibilitats que ens brinda aquesta diferència és la clau per a reduïr la component d'atzar que té La Quiniela. I les eines que podem utilitzar per aprofitar aquest avantatge són els percentatges. Ens referim a percentatges quan parlem de les taules de probabilitat real que tenim al nostre abast.

Evidentment, no existeix una taula de probabilitats reals que pugui assegurar al 100% que els percentatges són exactament els casos que sortirien si es jugués 100 vegades el mateix partit, però aproximadament són fiables.

Una opció força interessant consisteix en comparar les taules de probabilitats reals que podem extreure de les quotes de les cases d'apostes, amb els percentatges d'apostes jugades que ens facilita LAE. Assumint que els percentatges que assignen les cases d'apostes a cada partit són els % més propers als reals (els seus beneficis es basen en bona part en que aquesta premisa és certa, i certament tenen beneficis), podem comparar-los amb els % apostats pels quinielistes a cada un dels signes dels partits. Així, podem determinar quins resultats estan sobreapostats pels quinielistes, i quins resultats són els que els quinielistes estan infravalorant.

Un resultat infravalorat per als quinielistes es tradueix en que el valor de les apostes que continguin aquest signe serà superior al seu valor real , i que per tant es rendible apostar per ell.